Anketa

Priprema za rođenje


Pitanje 2
Ako ste pratili a priprema za rođenjeDa li je ovo bila prilika da razgovarate o bilo kakvim nedoumicama vezanim za ostvarivanje roditeljstva?

2. Da li je vaša priprema za rođenje bila prilika da postavite zabrinutost zbog sprovođenja roditeljstva?

glasanje

<Rezultati>