Drugi

Koralinska ljetna imena


Žensko ime. Koralin je umanjenica Coralie. Dolazi od grčkog kore, djevojke, i umornog mora. Coralie je rođena u moru ili bi potjecala od koralja od kojih se pravi dragulji ... Pridruženi svetac je svetac Dioscore, kršćanski mučenik iz Aleksandrije, umro 303. Njegov rođendan: 18. maja. Njeni derivati: Coralina, Coralyn (Sjedinjene Države)

Coraline

  • Žensko ime.
  • Koralin je umanjenica Coralie. Dolazi sa grčkogkore, devojka iumoranCoralie je rođena u moru ili bi potjecala od koralja od kojih se pravi dragulji ...
  • Pridruženi svetac je sveti Dioskor, hrišćanski mučenik Aleksandrijski, koji je umro 303.
  • Njegov rođendan:18. maja.
  • Njeni derivati:Coralina, Coralyn (Sjedinjene Države)