Trudnoća

Imena dječaka: Jean-Maxime


Imena dječaka: Jean-Maxime

Jean-Maxime

Jean-Maxime ima sve veliko! Savant mješavina Maximea sa latinskog maximus što znači "najveći" i Ivan sa hebrejskog yo-Hanan"Bog je milostiv", i klasičan je i originalan.

Više informacija o imenu Jean-Maxime